Wzory dokumentów Telsat.tv

Wzory dokumentów stosowanych w Telsat.tv Sp. z o.o.

Poniżej udostępniamy państwu dokumenty, które dotyczą usług multimedialnych oferowanych przez firmę Telsat.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych określa zakres i warunki wykonywania usług przez operatora – Firmę Telsat, oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Firmę Telsat z podmiotami korzystającymi z jego usług.

Pobierz pdf: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych określa szczegółowo zakres świadczonych przez operatora usług telekomunikacyjnych, oraz wzajemne zobowiązania pomiędzy operatorem a abonentem.

Pobierz pdf: Wzór umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych

Podczas zawierania umowy należy okazać się następującymi dokumentami:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód, paszport lub prawo jazdy)
  • dokument stwierdzający posiadanie prawa do lokalu (akt własności, umowa najmu lub przydział ze spółdzielni)

Zawarcie umowy jest możliwe tylko z pracownikiem firmy Telsat lub z osobą upoważnioną przez firmę Telsat!

Odstąpienie od umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych, obowiązujące do 14-stu dni od daty podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy po za lokalem firmy.

Pobierz pdf: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Rezygnacja z umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych, wchodzi w życie z minimum pełno miesięcznym okresem wypowiedzenia.

pobierz pdf: Rezygnacja z umowy i zlecenie wyłączenia usług

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego, nowe umowy podpisywane są wyłącznie po podpisaniu poniższego oświadczenia:

pobierz pdf: Oświadczenie do umowy

Wniosek i Oświadczenie o przeniesienie numeru – Telefonia Komórkowa

Pobierz pdf: Wniosek

Instrukcja obsługi dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej DVB-C

Pobierz pdf: Instrukcja

Skip to content